w

За Казанлък

Казанлък – градът сърце на България, във вените му течен аромат на маслодайна роза обграден от розови масиви и притаен в скута на Подбалканската котловина. На пръв поглед съвременен град кипящ в модерното ежедневие на 21 век, но съкровено пазещ своите дълбоки традиции, обичаи и културно наследство.

Добре дошли в Казанлък !

Добре дошли в най-красивата страна на Балканите – България! Добре дошли в Долината на розите и тракийските царе! Добре дошли в столицата на царицата на цветята – маслодайната и благоуханна роза, визитната картичка на България пред света!

Когато посетите Казанлък, ще изпитате усещането, че сте в кътче от рая. Тук природата е съчетала красотата и величието на Стара планина с плодородието по долината на Тунджа и с топлите минерални извори. А всеки, който е вдъхнал аромата на маслодайната роза Дамасцена, ще остане очарован и завинаги ще остави късче от сърцето си в достолепната Розова долина.

История

Изпълнен с неповторимия аромат на маслодайната роза, обгърнат от мистерията на древните траки, потънал в свежа зеленина и цветове, Казанлък е готов да Ви разкаже за себе си със своето богатство от исторически и културни забележителности.
В древността на територията на китната Розова долина е съществувала богата тракийска култура. Откритите археологически обекти представляват огромен интерес за учените и туристите. Недалеч от Казанлък, под водите на язовир ,,Копринка”, се намира единственият, изцяло проучен досега тракийски град – Севтополис, основан от тракийския цар Севт III. В Казанлъшката долина се намират множество тракийски гробници – шедьоври на монументалното и изобразителното изкуство от древността.
По-късно своя културен отпечатък оставят и османските турци. Името на града датира от османското му създаване и произлиза от турското Акче Къзанлар (бели момичета), когато султан Мурад I съзира посрещащите го красиви девойки.
Още от древността градът става известен с производството на розово масло и високо развитите си занаяти. Трудолюбиви, красиви и талантливи, винаги през вековете, са били хората от Казанлъшкия край. Градини и ниви опасвали като зелен венец спретнатите бели къщи. А когато през 17 век пътешественици пренесли маслодайната роза от Азия, тя намерила своя втори дом тук и се превърнала в най-голямото богатство на долината, която почнала да носи нейното име – Розовата долина. От Казанлък в прослава навсякъде по света започнало да се изнася розовото масло, а българските земи да се наричат Царството на розите.
Гостоприемният Казанлък е познат и като град на художниците, с богата история и съхранени традиции.
Днес Казанлък поддържа славата си на столица на розопроизводството, а богатите културни забележителности и уникални тракийски находки превръщат града и в столица на Долината на тракийските царе.

Природа

Казанлъшката долина – най-красивото, най-прекрасното кътче в хубавата ни страна, изумила пътешественици, вдъхновила писатели и поети, родила художници и артисти, изпълнила с музика сърцата на композитори и музиканти, създала и съхранила неповторимата култура на казанлъчани, с която и до днес се гордеем.
В региона има традиции в производството на етерично-маслените култури. Маслодайната роза намира благоприятни за виреене условия – подходяща температура, висока влажност и леки песъчливи канелено-горски почви.
Регионът е богат на лечебни минерални извори – основната им концентрация е южно от гр. Казанлък (с. Овощник, с. Ръжена). Минералните води са с богато съдържание на флуор и висока температура. Подходящи са основно за лечение на опорно-двигателния апарат и нервно-паралитични заболявания.
Прекрасно място за отдих в областта е един от най-големите язовири в страната – „Копринка”, чийто основен воден източник е р. Тунджа с няколко притока, по-големите от които – р. Габровница и р. Енинска. Язовир „Копринка” се намира на около седем км югозападно от гр. Казанлък и е основна вододайна зона за региона, както и добре развита спортна база.
Долината се намира в периферията на най-големия резерват в Стара планина – “Джендема”, включен в Национален парк “Централен Балкан”. Границите на парка стигат почти до Казанлък на запад.
Резерват „Каменщица” е разположен в землището на с. Енина, съхраняващ екосистеми от смесени широколистни гори на възраст до 170 години – бук, мъждрян, горун, габър, явор и др., защитени растения и животни. Обитават го мечки, благороден елен, дива свиня, сърна.
Резерват “Лешница” съхранява разнообразни и характерни екосистеми в нископланинския горски пояс Буковите гори са на възраст 160 г. Резерватът е убежищe за сърни, благородни елени, диви свини, златка, мечка, дневни и хищни нощни птици.
Защитената местност „Енинското ждрело“ обхваща скатовете над руслото на р. Енинска и съчетава гори с красиви скални образувания.
„Мечките“ е природна забележителност, съхраняваща атрактивно скално образувание в землището на гр. Крън.

Времето

Климатът е умереноконтинентален, с по-голям брой слънчеви дни. Лятото е умерено топло, сравнително по-хладно, отколкото в Тракийската низина. Количеството на валежите през лятото е голямо поради близостта на планината. През втората половина на лятото и началото на есента има продължителни засушавания. За района количеството валежи е малко под средното за страната. Най-малко валежи падат през март (31 л/м2), а най-много – през юни (76 л/м2). Зимата в Казанлък е мека, снеговалежите са рядкост.
Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад. Средната годишна скорост на северните и северозападните ветрове са съответно 3.7 и 5.5 м/сек. Средната повторяемост на “тихо” време с вятър под 0.5 м/сек е 57.3 %. Средната относителна влажност на въздуха е 50-60 %, абсолютната – 4-12 мм.

Средна температура и количество валежи в община Казанлък

Зима Пролет Лято Есен Януари-Декември
Средна температура 0.7ºC 10.2ºC 20.4ºC 11.5ºC 10.7ºC
Количество валежи. 119 л/м2 152 л/м2 189 л/м2 128 л/м2 588 л/м2

  Източник: http://www.stringmeteo.com/

10-дневна прогноза за времето в Казанлък можете да видите ТУК.