w

Специализирани телефони

Единен европейски телефон

за спешни повиквания – 112

Полиция
Телефон: 112

Спешна медицинска помощ
Телефон: 112

Пожарна
Телефон: 112

КАТ
Телефон: 0431 60348

Пътна помощ – СБА
Телефон: 0431 64473, 0879 209259

Община Казанлък
Телефон: 0700 40056

Отдел за закрила на детето
Телефон: 0431 62016

Автогара
Телефон: 0431 63200

ЖП Гара
Телефон: 0884 340835

ВИК
Телефон: 0431 62052

Електроснабдяване
Телефон: 0700 14500, 0700 10007