w

Празник на розата - Галерия

Празник на розата 2024

Празник на Розата 2023 г.

Празник на розата 2022 г.

Празник на розата 2021 г.

Празник на розата 2020 г.

Празник на розата 2019 г.

Празник на розата 2018 г.

Празник на розата 2017 г.

Празник на розата 2016 г.

Празник на розата 2015 г.

Празник на розата 2014 г.

Празник на розата 2013 г.