w

Празник на розата - Галерия

Празник на Розата 2023 г.

Празник на розата 2022 г.

Празник на розата 2021 г.

Празник на розата 2020 г.

Празник на розата 2019 г.

Празник на розата 2018 г.

Празник на розата 2017 г.

Празник на розата 2016 г.

Празник на розата 2015 г.

Празник на розата 2014 г.

Празник на розата 2013 г.