w

Линия № 1 – Работни дни + събота

От Динамика

от Кремона

7,00

7,30

8,00

8,30

9,00

9,30

10,00

10,30

11,00

11,30

12,00

12,30

13,00

13,30

14,00

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00

18,30

Линия № 10 – Работни дни

От Динамика

От Арсенал

7,00

7,10

16,30

16,40

Линия № 11 – Работни дни

От Кремона

От Арсенал

6,55

7,16

16,25

16,46

Линия № 12 – Работни дни

От Динамика

от Кремона

5,30

6,00

6,00

6,30

6,30

7,40

7,30

8,00

8,00

8,30

8,30

9,00

9,00

9,30

9,30

10,00

10,00

10,30

10,30

11,00

11,00

11,30

11,30

12,00

12,00

12,30

12,30

13,00

13,00

13,30

13,30

14,00

14,00

14,30

14,30

15,00

15,00

15,30

15,30

16,00

16,00

17,10

17,00

17,30

17,30

18,00

18,00

18,30

18,30

19,00

19,00

19,30

19,30

20,00

Линия № 12 – Почивни дни

От Динамика

от Кремона

6,40

7,00

7,20

7,40

8,00

8,20

8,40

9,00

9,20

9,40

10,00

10,20

10,40

11,00

11,20

11,40

12,00

12,20

12,40

13,00

13,20

13,40

14,00

14,20

14,40

15,00

15,20

15,40

16,00

16,20

16,40

17,00

17,20

17,40

18,00

18,20

18,40

19,00

19,20

19,40

Линия № 13Работни дни

От Зорница

От Арсенал

4,10 от Подстанция

5,10 от сп. България

4,15

5,15

5,55 от Динамика

6,00

6,40 от Динамика

6,45

7,40 от Динамика

7,45

8,20

8,50

9,20

9,50

10,20

10,50

11,20

11,50

12,20

12,50

13,20

13,50

14,20

14,50

15,20

15,50

16,20

16,50

17,20

17,50

18,20

18,50

20,25

22,10 от сп. България

22,15