w

Междуселищна автобусна линия №3 „Казанлък – Копринка“

Цена на билети: 1,60 лв. / 0,80 лв.

РАБОТНИ ДНИ

от Арсенал

От Автогара

от с. Копринка

от яз. Копринка

6,30

6,45 Арсенал

6,45

7,00

7,00

8,05

7,40

7,15

7,35

7,50

8,35

8,30

9,00

9,35

10,00

10,35

11,00

11,35

12,00

12,35

12,30

13,55

13,00

13,30

14,00

14,35

15,00

15,35

15,55

16,00

16,35

16,28

16,5

17,00

17,35

18,30

19,00

19,30

20,00

ПОЧИВНИ ДНИ

От Автогара

от с. Копринка

от яз. Копринка

6,15

6,30

8,00

8,35

8,30

10,00

10,35

12,00

12,35

12,30

14,00

14,35

16,00

16,33

16,28

18,00

18,35

Междуселищна автобусна линия №5 „Бузовград – Казанлък – Крън – Енина“

Цена на билети: 1,60 лв. / 0,80 лв.

РАБОТНИ ДНИ

От Бузовград

От Казанлък

От Крън

От Енина

6,35до Арсенал

6,15

6,40

6,45

7,10

7,40

7,45

7,30

7,55

8,30

8,55

9,30

9,55

10,30

10,55

11,30

11,55

12,30

12,55

13,30

13,55

14,30

14,55

15,30

15,55

16,30

16,55

17,30

17,55

18,30

18,55

19,30

19,55

ПОЧИВНИ ДНИ

От Бузовград

От Казанлък

7,30

7,55

9,30

9,55

11,30

11,55

12,30

12,55

13,30

13,55

15,30

15,55

17,30

17,55

19,30

19,55

Междуселищна автобусна линия №6 „Казанлък – Шипка“

Цена на билети: 2,20 лв. / 1,10 лв.

РАБОТНИ ДНИ

От Казанлък

От Шипка

4,00 през Енина

5,05 през Енина

5,40

6,20 – до Арсенал

6,45

7,00

7,30

8,00

8,30

9,00

9,30

10,00

10,30

11,00

11,30

12,00

12,30

13,00

13,30

14,00

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00 от Арсенал

17,30

18,00

18,30

19,00

19,30

22,10 през Енина

ПОЧИВНИ ДНИ

От Казанлък

От Шипка

6,30

7,00

9,00

9,30

11,00

11,30

13,00

13,30

15,00

15,30

17,00

17,30

19,00

19,30

Междуселищна автобусна линия №14 „Казанлък – Ръжена“

Цена на билети: 2,30 лв. / 1,20 лв.

ПОЧИВНИ ДНИ

От Казанлък

От Ръжена

6,10

6,30

6,50

7,20

7,50

8,20

8,50

9,20

9,50 през Баните

10,20

10,50

11,20

11,50 през Баните

12,20

12,50

13,20

13,50

14,20

14,50

15,20

15,50

16,20

16,50

17,20

17,50

19,20

16,50

ПОЧИВНИ ДНИ

От Казанлък

От Ръжена

6,50 събота

7,20

7,50

9,20

9,50

11,20

11,50

13,20

13,50

15,20

15,50

17,20

17,50

Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Горно Изворово“

ПОЧИВНИ ДНИ

От Казанлък

От Горно Изворово

6,00 до Арсенал

7,20

7,50

12,00

12,30

14,30

15,00

17,15 от Арсенал

19,00

19,30

ПОЧИВНИ ДНИ

От Казанлък

От Горно Изворово

7,20

7,50

12,00

12,30

14,30

15,00

17,15

Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Горно Черковище“

РАБОТНИ ДНИ

От Казанлък

От Горно Черковище

6,20

6,45

7,00

7,25

12,00

12,25

14,00

14,25

16,50

17,15

19,00

19,25

ПОЧИВНИ ДНИ

От Казанлък

От Горно Черковище

7

7,25

12,00

12,25

14,30

14,55

17,50

18,20

Междуселищна автобусна линия „Казанлък – Средногорово“

РАБОТНИ ДНИ

От Казанлък

От Средногорово

6,20

6,50

13,15

13,45

17,00

17,30

ПОЧИВНИ ДНИ

От Казанлък

От Средногорово

8,30

9,00

17,00

17,30