w

Краеведски четения

Краеведски четения организира в Деня на будителите Общинска библиотека „Искра“ в Казанлък, заедно с Исторически музей и Краеведско дружество „Иван Енчев – Видю“ в Казанлък.
В програмата са включени доклади, свързани с историята на населени места в община Казанлък, будители, книжовници, видни личности от казанлъшкия край, събития.