w

Музикални празници „Петко Стайнов“

Петко Груев Стайнов е български композитор и академик, обогатил българската музикална култура и допринесъл за развитието ѝ. Домът му е превърнат в музей през 2002г. и е паметник на културата от национално значение.

Едно от важните културни събития с местен и национален характер в Община Казанлък са Музикални празници „Петко Стайнов”. Свързани са с живота и творчеството на композитора и са посветени на българската и чуждестранна класическа музика – хорова и симфонична. Празниците се провеждат ежегодно в края на месец ноември, като през последните години част от тях е Националният хоров фестивал.