w

На баница с именити казанлъчани

„На баница с видни казанлъчани…“ е поредица от събития, които се провеждат периодично и в които публиката има възможност да се срещне с личности, чийто живот е свързан с Казанлък и оставили диря в живота на града, в националната ни история, техни наследници, спортисти, актьори, общественици и интелектуалци.