w

Празници в долината на тракийските царе

ПРОГРАМА ПРАЗНИЦИ В ДОЛИНАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ 2023

Празниците в Долината на тракийските царе са културно събитие, което обединява традиционни и съвременни форми на различни видове изкуства – музика, танци, изобразително и театрално изкуство, фотография и нови технологии. Пресъздава се си популяризира по съвременен начин богатото културно наследство на древните траки. Неотменна част от Празниците е срещата, която си дават учените траколози в Международна конференция на тема „Проблеми и изследвания на тракийската култура“, както и връчването на наградата „Проф. Александър Фол“. За широката публика са предвидени спектакли, творчески работилници, различни атракции, концерти, демонстрации и др., свързани с бита и културата на траките.