w

Представителна изложба на КДК-Казанлък

Съюзът на българските художници е българска организация, професионално сдружение на художници. СБХ е образуван през 1932 г. при обединяването на няколко дружества. Понастоящем в СБХ членуват 3000 художници и критици от всички творчески генерации.
Представителството на СБХ – гр. Казанлък е създадено през 1990 г. и има за цел да съдейства за организирането на проявите на СБХ на територията на своя регион, като осъществяват взаимодействие с регионалните структури на държавата, общините, обществените и други организации, и други юридически лица.
Представителството на СБХ – гр. Казанлък се представлява от заместник-председатели: Велин Дечков и Румен Петков.
Членове на представителството са: Анастасия Гюкова, Апостол Заров, Боян Боянов, Ваньо Колев, Веско Радулов, Васил Димитров, Петър Пешев, Стефанка Стойчева.
В края на всяка година, с домакинството на Община Казанлък, в галерия за изкуства на ул. „Искра“ 4 СБХ – Казанлък открива своята представителна изложба.