w

Дом Петко Стайнов

Музейната експозиция е уредена в две помещения на етажа на Дома и представя жизнения път на композитора, симфоничното и хоровото му творчество, академичната и музикално-обществената му дейност, публицистиката му, връзките с родния край, националното признание, на което се е радвал и се радва до днес.
Експонирани са оригинали и факсимилета на оригинали и печатни издания на пар-титури на голяма част от творбите на Акад. Петко Стайнов, разнообразни фотоматериали и документи, отзиви в българския и чуждестранния печат за произведенията му, концертни програми и афиши, негови статии и публикации, лични вещи, ордени и медали, с които е удостояван.
Благодарение на съвременните технологии, експозицията представя материали и документи не само от фонда на Историческия музей “Искра”, който е неин уредник, но и от фондовете на Централния научен архив и на Института за изкуствознание на Българската академия на науките, Централния държавен архив, Съюза на българските композитори, Държавната музикална академия “Панчо Владигеров”, Софийската филхармония и редица други, осигурени от фондация “Петко Груев Стайнов”.