w

Енинско ждрело

Защитената местност “Енинско ждрело” заема площ с размер 11.8ха. Част е от землището на село Енина, община Казанлък, и е в рамките на резерват “Каменщица”. Обхваща левия и десен скат на руслото на река Енинска. Преминаването по коритото на реката е истинско предизвикателство, разкриващо дивната красота на каньона. В самото ждрело са прокарани няколко алпийски тура и Виа ферата (път на железата). На мястото е открит отдавна съществуващ маркиран алпийски маршрут, а през 2011 и 2012 и 2013 г. са екипирани нови маршрути, които се ползват активно за спортни цели.