w

Исторически музей “Искра” Казанлък

Основан през 1901 г. от родолюбивия казанлъчанин Петър Топузов.
Историческият музей Искра е сред най-старите, най-богатите и най-известните регионални музеи в България. В него се съхраняват над 60 000 оригинални експоната, отразяващи богатата материална и духовна култура на Казанлъшкия край.
В музея може да видите постоянните експозиции на отделите Праистория”, „Античност”, „Средновековие”, „Възраждане”, „Нова история”, „Етнография” и „Най нова история”.
Интерес за туристите представляват колекциите от костени сърпове, средновековна керамика, хладно и огнестрелно оръжие, накити и носии от бита на казанлъчани в миналото.
В трезорната зала са изложени най-новите златни, сребърни и бронзови находки от тракийските храмове и гробници в региона. Те включват уникалния златен венец на Севт III, неговите шлем и наколенници, цялостна златна и сребърна конска амуниция а също така и рядка колекция от монети и други предмети от тракийската епоха.
Музеят опазва изследва и популяризира цялото историческо наследство на Казанлъшкия регион, в това число и всички тракийски гробници от Долината на тракийските владетели.
Услуги
– Беседи,
– Демонстрации на ритуали, свързани с Празника на розата и производството на розово масло,
– Магазини за сувенири.