w

Мегалитът „Вратата на Богинята“ и „Пътека през вековете“ край с. Бузовград

Екопътеката започваща в края на селото и се нарича „Пътека през вековете“. По нея се стига до мегалита над Бузовград.
Преходът не е труден, маркировката е ясна и видима, а по цялото протежение на пътеката има места за почивка, скамейки и беседки. До Мегалита се стига за по-малко от 40 минути спокоен ход, като по пътя се редуват открити участъци с уникални гледки към долината и гъста широколистна гора.
Много от историците твърдят, че Мегалитът е място, свързано с траките и техния култ към слънцето. По време на лятното слънцестоене може да наблюдавате залеза през отвора на каменната структура. Според траколозите, залезът на слънцето се свързва със смъртта, вярване, което присъства и в тракийските гробници, разпръснати в Долината на тракийските царе. Именно тук е разпръснат прахът на един от доайените на българската тракология – професор Александър Фол.
В близост да Вратата на Богинята майка се намират и други интересни каменни грамади – дело на човешка ръка, като „Дялан камък“, „Мъжки камък“,
Пътеката се спуска плавно надолу към крепостта „Бузово кале“, строена през 5-6 век и използвана за защита на Крънкото деспотство през 13-14 век, а след около 15 минути ходене ви отвежда до Черковищата – това са останки от няколко християнски базилики от 5-6-ти век, обслужвали някога населението в района и гарнизона на укреплението.