w

Сарафова могила

Проучена е гробница, която се състои от дромос и две правоъгълни камери. Дромосът е изграден от ломени камъни и е бил покрит с керемиди, носени от дървени греди. Камерите са изградени от тухли и са покрити с конзолни сводове. Дромосът и камерите са украсени с полихромна щукова мазилка в т.нар. структурен стил.
Входът към втората камера се затваря с еднокрила каменна врата, касетирана отвътре. Гробницата е ограбена в древността. Откритите дребни находки позволяват датирането ѝ в първата четвърт на III в.пр.Хр.