w

Храм в могила Оструша

Съоръжението под могилата е разкрито през 1993 г. и представлява гробнично-култов комплекс развит на площ 100 кв.м. Състои се от шест помещения, едно от които е саркофагоподобна камера. Пред комплекса е разкрито ритуално струпване на множество натрошени керамични съдове и архитектурни детайли.
Разграничени са три периода на ползване на съоръжението. Първият е около средата на ІV в.пр.Хр., когато върху стереобат от големи каменни плочи е монтирана монолитна камера с погребално ложе и стенописи по тавана. По – късно към нея са пристроени останалите 5 помещения. През третия етап в края на столетието пред входа е изграден саркофагоподобен гроб, без да бъде извършено погребение в него. Тогава вероятно е извършена и тризната пред съоръжението. Накрая комплексът е засипан. Ограбването му е станало през ІV в.сл.Хр., вероятно тогава са унищожени и по-голямата част от стенописите, като непокътната остава само югозападната камера.
Стереобатът е с правоъгълна форма, ориентиран по посоките на света и се състои от три реда каменни плочи. Централната камера е монтирана върху него, впечатлявайки с размерите си – 2,45х3,54х2,36 м. Във вътрешността и е изсечено ложе, имитиращо дървено легло с профилирани крака. Покривната плоча отвън е оформена така, че пресъздава двускатно покритие, а основата и е профилирана имитирайки гредоред. Вътрешността е пластично разграничена във вид на касетъчна конструкция на три нива – в средата е обособен кръг, около който са описани два квадрата. На изток и запад от тях има по две тройки по-малки квадрати, а по периферията са оформени още 22. Всички полета са били изпълнени със стенописи в синьо, червено, жълто и зелено. Централният кръг е бил покрит със златен варак, останалите полета са стенописвани със сцени с човешки и животински изображения, както и растителни и геометрични орнаменти. Сред портретите най-добре е запазено изображение на женска глава в профил с кафява коса, изящно и реалистично предадена, носеща златни обеци и огърлица.

Вторият период е свързан с доизграждането на останалите пет помещения. На изток и запад от саркофагоподобната камера са издигнати двете правоъгълни помещения, пред нея е построено затвореното преддверие, като от запад е оформена правоъгълна, а от изток – кръгла камера. Единствена непокътната е югозападната камера – до южната и стена е разчистен скелет на кон в анатомичен ред. В северозападният ъгъл на камерата са намерени сребърните апликации от амуницията му – начелник и шест набузника. В непосредствена близост са разчистени и 2 или 3 сребърни съда – силно деформирани и фрагментирани.
Пред комплекса са разкрити саркофагоподобният празен гроб и тризната. Сред фрагментите от тризната се разграничават такива от питоси, амфори /някои с печати/, малки съдове, един акротерий и шест антефикса с пластична украса и остатъци от щукатура.
С плановото си решение, архитектурни особености, полихромна украса и находки съоръжението под могила Оструша се нарежда сред най-представителните паметници на тракийската надгробна и култова архитектура от края на ІV в.пр.Хр