w

Художествена галерия – Казанлък

Основана през 1901 година Художествена галерия – Казанлък притежава ценен фонд от живописни, графични и скулптурни творби на именити български художници, колекции от икони, щампи, екслибриси и декоративно-приложни изкуства. Постоянната експозиция е представителното лице на Казанлшката художествена галерия и показва 57 икони /17-20 век/, 266 живописни и скулптурни творби. Тя е зрим разказ за основните явления в българското изобразително изкуство през последните две столетия, за най ярките му представители, както и за казанлъшкия принос към националната художествена традиция.